Generasjonssang ble stiftet i 2010 av Ruth Elisabeth Engøy Solberg og Trond Halstein Moe

Generasjonssang

Den kommende eldrebølgen byr på store utfordringer for samfunnet. Kulturtilbudet i Norge generelt har aldri vært større, men for de som av helsemessige årsaker ikke kan benytte seg av dette tilbudet, har det ikke økt. For å treffe disse, kombineres flere fagfelt i et skreddersydd opplegg. I tråd med dette er konseptet Generasjonssang utviklet. Vi som står bak, har bakgrunn både fra helsevesenet og allsidig musikalsk arbeid på alle nivåer.

 

Det er i dag ca. 35.000 personer med demens på institusjoner og ca. 35.000 hjemmeboende personer med demens i Norge. Definisjon på demens: ervervet kronisk nedsatt kognitivt funksjonsnivå (forstandsaktivitet) i tillegg til redusert daglig funksjonsnivå i jobb og i private sammenhenger.

I Norge regner man med at andelen innbyggere over 67 år vil mer enn dobles frem mot 2060, fra 0,6 millioner til 1,5 millioner. Det ventes at andelen innbyggere over 80 år alene vil tredobles i denne perioden.

Av det økende antall eldre vil det også bli stadig flere som utvikler demens. Selv om mange holder seg friske lenger, så viser statistikk at 75-80 % av sykehjemsbeboere har demens (Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens).

En rekke undersøkelser tyder på at det er på det sosiale og kulturelle området dagens kommunale omsorgstjeneste kommer til kort i denne samfunnsutviklingen. Tilbud om dagaktiviteter til eldre er et manglende ledd mange steder.

NOUrapport 2011:11, ”Innovasjon i omsorg” sier: undersøkelser peker på at dagligliv, måltider, aktivitet, sosiale og kulturelle forhold er de største svakhetene i dagens omsorgstilbud.

Dette krever en større faglig bredde hvor det er behov for flere yrkesgrupper slik at omsorgstilbudet dekker psykososiale behov og har et mer aktivt innhold. Videre står det ”Helt avgjørende vil det være å støtte og utvikle nye former for frivillig engasjement fra familie og lokalsamfunn, brukerstyrte organisasjoner og virksomheter basert på samvirke mellom det offentlige og sivilsamfunnet. Dette handler minst like mye om hva slags framtidssamfunn vi skal bygge, som hvordan helse- og omsorgssektoren skal utvikle seg.”

Miljøtiltak for eldre ved eldreinstitusjoner er en utfordring i denne samfunnsutvikling. I dette arbeidet kan sang være et viktig bidrag. I siste kulturmelding støttet Stortinget enstemmig opp om den norske fellessangtradisjonen, sangkultur og sangglede på tvers av bl.a. generasjonsmessige og kulturelle skillelinjer.

Dette er den direkete foranledningen til etableringen av Generasjonssang.

Den norske fellessangtradisjonen er et viktig verktøy i denne sammenheng. Dette er noe som binder mennesker og generasjoner sammen.

 

DET SKJER MYE I GENERASJONSSANG OM DAGEN:

Se «Nyheter og Video»:

http://generasjonssang.no/?page_id=385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Legg igjen en kommentar

FØLG OSS PÅ FACEBOOK


Miljøbehandling

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

GENERASJONSSANG

Sanger brukt over generasjoner - for og med alle generasjoner.

Konseptet inneholder:

-AKTIV SITTESANG

-BARNEHAGESAMARBEID

-INTERAKTIV KONSERT

-GENERASJONSSANG MED BABYER

-MUSIKALSK SEMINAR

-KURS


VIKTIG!

SIDEN GENERASJONSSANG ER ET HELT KONSEPT MED EGEN METODIKK, KAN IKKE NOEN BRUKE NAVNET UTEN FØRST Å HA GJENNOMGÅTT ET KURS.