I begrepet Generasjonssang legger vi kontakt mellom generasjonene, fra de helt yngste (fra 0-1 år), gjennom deres foreldre, barnehagebarn og førskolelærere, personalet, pårørende til personer med demens og målgruppen selv – i et musiserende samspill.

I begrepet ligger også at man ønsker å oppnå gjenkjennelse gjennom sanger som har vært brukt i generasjoner. Kontaktskapere i form av spedbarn og musikk som vekker minner, blir i tillegg supplert med enkle gjenstander og bilder som vil virke gjenkjennende.

Vårt generasjonssang-konsept prøver å nå inn til tilhørerne via omveier. Man kan altså bruke musikken for å nå et ikke-musikalsk mål. Dersom man bruker en funksjon som er intakt, kan man via en «omvei» noen ganger klare å stimulere de funksjonene som ikke er i orden.

For tjue år siden ble et øremerket kulturtilbud til befolkningens eldste tilbudt gjennom Rikskonsertenes institusjonskonserter. Dette var spesialproduserte konsertturneer for institusjoner i Norge. Alt fra aldershjem, sykehjem og psykiatriske sykehus, til fengsler fikk tilbudet. Siden Rikskonsertene la ned denne avdelingen tidlig på nittitallet, har det vært en skrikende mangel på et slikt tilbud, men etter hvert har ”Den kulturelle spaserstokken” fylt noe av dette tomrommet.

På tross av dette finnes det ikke så vi vet et tilbud spesialtilpasset personer med demens og behovet er stort. For å treffe denne målgruppen er det viktig å kombinere flere fagfelt og skreddersy et opplegg.

Vi som står bak dette har bakgrunn både fra helsevesenet og allsidig musikalsk arbeid på alle nivåer og i konseptet Generasjonssang, mener vi at vi har funnet en nøkkel til dette. Genersjonssang konseptet har som mål å føre generasjonene sammen. Småbarn, foreldre, gamle og pårørende.


Comments are closed.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK


Miljøbehandling

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

GENERASJONSSANG

Sanger brukt over generasjoner - for og med alle generasjoner.

Konseptet inneholder:

-AKTIV SITTESANG

-BARNEHAGESAMARBEID

-INTERAKTIV KONSERT

-GENERASJONSSANG MED BABYER

-MUSIKALSK SEMINAR

-KURS


VIKTIG!

SIDEN GENERASJONSSANG ER ET HELT KONSEPT MED EGEN METODIKK, KAN IKKE NOEN BRUKE NAVNET UTEN FØRST Å HA GJENNOMGÅTT ET KURS.