«I Generasjonssangs barnehagesamarbeid, blir barna bedre kjent med den norske sangskatten og vil gjennom musikken komme i samspill med de eldre, og blir  kontaktskapere og døråpnere for musikken som sLitt skummelt ennå å by opp en alene, men fint sammen med et annet barnkal vekke minner.

Barnehageansatte blir rollemodeller for personalet på eldreinstitusjoner som gjennom samarbeidet får opplæring i egnede sanger og bevegelser til bruk i samarbeid og stellesituasjoner med pasienten.

Opplæringen for personalet skjer ved deltagelse når barna kommer på besøk med sitt program. Sammen skapes det ved musikk og bevegelse en felles plattform over generasjoner.

Som en del av «Miljøbehandlingsprosjektet» i Lillehammer kommune, deltar nå samtlige kommunale barnehager i kommunen i Generasjonssang i en eller annen form. Noen er spesialisert på skjermede enheter og bokollektiv, mens andre kobles opp mot seniorkor og foreningsliv.

I tillegg er det enkelte barnehager som tar imot hjemmeboende med demens hvor de har felles sangstund med kaffe attåt.

hverdagsmagi

 

Gs-avtale, bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les om Lene Lie som forteller om fast gjennomføring to ganger daglig faktisk!, på Trollhaugen servicesenter!

Les under Aktiv sittesang.Alle som ønsker slikt samarbeid, undertegner en gjensidig avtale.

 

 

Generasjonssang erfarer at førskolelærere innehar motet og tryggheten i sang og bevegelse, og er motiverte for å ta sitt ansvar som en viktig ressurs i nærmiljøet: ”Jørstadmoen barnehages motivasjon for Generasjonssangsamarbeid med sykehjemmet er at vi ønsker at barna skal bli kjent med den eldre generasjonen, og Generasjonssang var en gylden anledning til det. Annen motivasjon er jo at felles sangleiker, bevegelse til musikk er viktig for å skape sosial og fysisk kontakt. Det gir samhold og bevegelsesglede og ikke minst – det er språkstimulerende. Det er også en del av vår kultur som vi skal ta vare på. Vi gleder oss til samarbeidet!” (Anne Jorun Olstadjordet, Jørstadmoen barnehage) Erfaringer fra generasjonssangmetodikken viser at kontakten mellom barn og eldre er gjensidig også sett fra barnets synsvinkel. Og barn som er godt innført i hvorfor de er fast på besøk på sykehjemmet, viser ansvarsfølelse og får utnyttet sitt potensiale. Vi opplever også at dette bygger ned terskler til fremtidens viktige frivillige, samt praksis- og arbeidsplasser.Generasjonssang har så langt kurset barnehageansatte ved åtte barnehager:Frelsesarmeens Barnehager: Trollstua barnehage, Solgården Barnehage, Solgry barnehage, Regnbuen barnehage, Auglendsdalen barnehage. På Lillehammer har Søre Ål bo- og servicesenter et generasjonssangsamarbeid med Engesvea FUS barnehage,Hagehaugen bhg.,Øversveen bhg. og Suttestad bhg.  Lillehammer Helsehus har opprettet generasjonssangsamarbeid med Jørstadmoen Barnehage og Ro bhg.. På Skårsetlia har bokollektivet ukentlig generasjonssangsamarbeid med Fagstadlia bhg. På alle disse pleieavdelingene på Lillehammer gjennomfører personalet et generasjonssangprogram to ganger daglig.

På Rjukan er det et samarbeid mellom kirken i Tinn, Tinn helsetun og Furuheim barnehage.

Gensang 1 Tinn

 Sangglede for store og små. (fra avisartikkelen)

«Fem-åringene på Furuheim barnehage synger kjente og kjære sanger for de eldre på Furubakken og Tinn helsetun.

Annenhver torsdag synger og danser femåringene fra Furuheim for de eldre på Tinn Helsetun.Dette kalles Generasjonssang og er et samarbeid med kirken i Tinn.(Opplegget er hentet fra Generasjonssang.no. red. anm.)

Det har vist seg å være hensikstmessig å drive med sang og musikk for personer som har en form for demenssykdom. Derfor har Silje Sjøtveit tatt initiativet til at barna skal synge sanger for disse på Furubakken og Hannestua på Tinn helsetun. Vi synger gamle sanger som kan virke kjente for de eldre. De kjenner seg igjen i rytmen og musikken, forteller Sjøtveit.

Det er ikke bare de eldre som gleder seg.

– Jeg synes det er morsomt å være her. Tanta mi har fri i dag – for hun jobber her, forklarer Eiliv Garden ivrig etter at han er ferdig med å synge på Furubakken.

Poenget med Generasjonssang er at de eldre skal kjenne seg igjen i sangene og reglene som blir sunget. Samtidig skal de bruke kroppen. Barna og voksne skal ta på hverandre – ikke bare sitte stille i hver ende.

– Det å kunne holde hender og bevege seg i takt med andre mennesker har virkelig noe for seg. Det er tydelig at alle koser seg, forteller Sjøtveit videre. Dette skal fortsette annenhver torsdag fremover og Sjøtveit forklarer at barna blir mer og mer interessert for hver gang. Samtidig som de nå kan sangene godt utenat.»


Comments are closed.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK


Miljøbehandling

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

GENERASJONSSANG

Sanger brukt over generasjoner - for og med alle generasjoner.

Konseptet inneholder:

-AKTIV SITTESANG

-BARNEHAGESAMARBEID

-INTERAKTIV KONSERT

-GENERASJONSSANG MED BABYER

-MUSIKALSK SEMINAR

-KURS


VIKTIG!

SIDEN GENERASJONSSANG ER ET HELT KONSEPT MED EGEN METODIKK, KAN IKKE NOEN BRUKE NAVNET UTEN FØRST Å HA GJENNOMGÅTT ET KURS.