Med Aktiv Sittesang kan vi få brukt mest mulig av kroppen når vi likevel sitter i fellesskap og synger. I gruppe eller en til en.

Vårt mål er at det vi presenterer gjennom det musikalske seminaret og i den interaktive konserten, kan komme alle til gode i lang tid også etter vårt besøk. For eksempel ved å få flere praktiske tips og generasjonssanger som passer til alle i vår målgruppe.

Vårt forslag er det folkelige enkle utvalget fra manuset. Disse er godt kjent og innarbeidet i alle generasjonssang-leddene. Det gjør vi bevisst, fordi det å skape gjenkjennelse skaper trygghet og etterhvert mestring, og mestring er utviklende! Utviklende også for deg og meg som personale, frivillig og pårørende.

Enkelte personer med demens husker vers på vers på vers av gamle tekster, mens for (oss) andre er det fordel å heller ta første vers om igjen flere ganger, for at alle skal kunne mestre. Du som leder an sangen gjør det også mye bedre så lenge du har det gøy og slapper av, og ikke må tenke på hva du kanskje glemmer i neste vers. Og du leder også tydeligere når du ser på de du leder, istedet for å måtte se i et ark på en tekst du egentlig ikke kan.

Ta kontakt om du ønsker opplæring i dette, bl.a. med konkrete programforslag.
Du kan også delta på  kurs i å bli tryggere praktisk og metodisk på dette.


Legg igjen en kommentar

FØLG OSS PÅ FACEBOOK


Miljøbehandling

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

GENERASJONSSANG

Sanger brukt over generasjoner - for og med alle generasjoner.

Konseptet inneholder:

-AKTIV SITTESANG

-BARNEHAGESAMARBEID

-INTERAKTIV KONSERT

-GENERASJONSSANG MED BABYER

-MUSIKALSK SEMINAR

-KURS


VIKTIG!

SIDEN GENERASJONSSANG ER ET HELT KONSEPT MED EGEN METODIKK, KAN IKKE NOEN BRUKE NAVNET UTEN FØRST Å HA GJENNOMGÅTT ET KURS.